Kent Bilgi Sistemi

Kültür Merkezi
8 Şubat 2019
Bor Yolu Kavşak Çalışması
7 Şubat 2019

Çağdaş belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara yüksek standartlarda daha kaliteli hizmet sağlamak için “Kent Bilgi Sistemleri” altyapısının ilçemizde uygulanması gerekli hale gelmiştir. “Kent Bilgi Sisteminin” Bor Belediyesi birimlerinde kullanılması ve böylece bilgi çağının getirdiği yeniliklerden yararlanılması hedeflenmiştir. İmar planı, kadastro, halihazır harita, altyapı haritası(su, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik, telefon) uydu görüntüsü ile şehre ait grafik olmayan numarataj verileri, tapu bilgileri, vergi bilgileri, sosyal ekonomik ve demografik bilgiler, çevre kirliliği ve inşaat ruhsat bilgileri gibi verileri bir araya getirerek, günümüz teknolojisinden faydalanılması ve bu verilerin tek bir veri tabanında tanımlanması planlanmıştır. Şahsa dayalı ve mahkûm olan bilgi anlayışı terk edilerek bilginin tekelleşmesi ortadan kaldırılacaktır. Altyapı, ulaşım, sağlık, güvenlik, denetim, iletişim gibi hizmetlerin daha verimli, güvenilir, zamanında ve doğru işletilmesi sağlanacaktır. Bilgi ve çalışmaların gereksiz tekrarlarının ve birbirleriyle çelişen doğrultuda etkinliklerde bulunmanın önüne geçilerek Belediye birimlerinin ilgili çalışmalarındaki verimlilik arttırılacaktır.

AK Parti Bor Belediye Başkan Adayı Serkan BARAN.